Headline

Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi

Bu yazımız Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi İle ilgili olacaktır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere Ev hanımları, brüt 200 m2’yi aşmayan bir evi olması koşuluyla, emlak vergisi ödemeyecektir. Peki bu şartları taşımasına rağmen bilmeden emlak vergisini ödeyen ev hanımlarına emlak vergisi iadesi yapılır mı? Evet şartları uyan Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi yapılır. Gelen çok sayıda soru üzerine ev hanımlarına emlak vergisi iadesi ile ilgili açıklamalarımız faydalı olması temennisiyle kısaca aşağıda gibidir. Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi; Öncelikle ev hanımı olduğunuzu ve Türkiye’de 200 m2’nin altında yalnızca bir evinizin olduğunuzu belirten formu doldurmalısınız. Bu form ile birlikte bir dilekçe ile ilgili Belediyenin emlak vergisine bakan servisine başvurmanız gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs 2014 Tarih ve 53210 sayılı özelgesi ile 2009 ve izleyen yıllara ait “Emlak vergisi iadelerinin yapılması … Read entire article »

Latest

TORBA YASADA ENGELLİ İSTİHDAM

Bu yazımız çok sık sorulan Torba Yasada engelli istihdam hakkında olacaktır. Torba Yasada engelli istihdam nasıl düzenlenmektedir? Torba Yasada engelli istihdamı teşvik ediliyor mu? Bu tür sorularla çok sık karşılaşmaktayız. Evet Torba Yasada engelli istihdamı teşvik ediliyor. Bu kapsamda, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna istinaden kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kuruluşlar tarafından karşılanan tutar dâhil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde yüzü oranında korumalı işyeri indirimi yapılacak. İndirim her bir engelli çalışan için 5 yıl süreyle uygulanacak. Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı, İşsizlik Sigortası Fonu‘ndan karşılanacaktır. Korumalı işyerleri çevre temizlik vergisinden de muaf tutulacaktır. Ayrıca, engellilik durumu ve derecesi nedeniyle açık işgücü piyasasında istihdam edilemeyen … Read entire article »

Öğrenim Kredisi Affı

Bu yazımızda da en çok sorulan sorulardan birine cevap vereceğiz. Torba yasada öğrenim kredisi affı var mı sorusu çok yoğun şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birçok genç üniversiteyi bitirdikten sonra daha işe giremeden öğrenim kredisi borcu yüzünden Maliye Bakanlığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Anapara ve faizleriyle beraber yüksek meblağlara ulaşan bu borçlar için Torba Yasada öğrenim kredisi affı var mıdır? Diğer birçok borçta olduğu gibi Torba Yasada öğrenim kredisi affı bulunmaktadır. Öğrenim Kredisi Affı : Torba yasayla yapılandırılması beklenen konulardan birisi de öğrenim kredileridir. Öğrencilik dönemlerinde aldıkları kredileri geri ödemeyen tüm üniversite mezunları için de diğer borçlara benzer bir yapılandırma söz konusudur. Buna göre; toplam borca uygulanan faizler silinecek ve kalan ana para TÜFE oranlarıyla yapılandırılarak taksite bölünecektir. … Read entire article »

Araç Muayenesi Affı

TBMM’ye gelen Torba yasa ile ilgili merak edilen konulardan birisi de bu yasada araç muayenesi affı bulunup bulunmadığıdır. Evet Torba Yasada araç muayenesi affı vardır. Nasıl mı? Araç Muayenesi Affı : Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014′e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık yüzde 1 farkı ödeyerek araç muayenesi affı kapsamından faydalanabileceklerdir. … Read entire article »

Torba Yasa Taksitlendirme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 37 günlük mesaisinin ardından kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren “torba tasarısını” kabul etti. Torba Yasadaki hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Çok sık sorulan sorulardan biri de Torba Yasa taksitlendirme ile ilgili neyi içerdiğidir. Torba Yasa taksitlendirme hakkını aksatanların durumu ne olacak? Torba Yasa Taksitlendirme : Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi … Read entire article »

Torba Yasada Kıdem Tazminatı Var mı ?

Son zamanlarda torba yasada kıdem tazminatı var mı sorusuyla çok sık karşılaşır olduk. Evet, torba yasada kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler de yapılıyor. Torba Yasada Kıdem Tazminatı Var mı ? Torba yasada kıdem tazminatı ile ilgili maddeye göre; alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde çalışmış olanların, bu şekildeki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek. Kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum ve kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına aktarılacak. Kıdem tazminatı tutarı, iş yerlerinin bütçe tertibinde ve gider kalemlerinde yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenecek. Böylece torba yasada kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeyi aktarmış … Read entire article »

Gelir Testi Yaptırmayanlara Af

Gelir testi yaptırmayanlara af geliyor. Tasarıya göre, bugüne kadar gelir testi yaptırmayanlara yasanın çıkmasından sonra 3 aylık yeni bir hak verilerek, gelir testi yaptırmayanlara af da Torba Yasada yerini almış olacak. Gelir testi yaptırmayanlara af dışında Torba Yasada Genel sağlık sigortası prim borçlarını ödemeyenlere de yeni bir imkan tanınacak. Söz konusu kişiler 4 ay içinde başvurursa, borçlarının faizleri silinecek ve bu borçlar 12 ayda ödenecek şekilde yeniden yapılandırılacak. 2013 yılı veya önceki bir tarihe ilişkin ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergi borçlarında borç asılları 100 lirayı aşmayanların tahsilinden de vazgeçilecek. … Read entire article »

SGK Borçlarının Affı Silinmesi

Af af af… Artık af ile yatıp af ile kalkıyoruz. Vergide Sgk da af… Bu yazımız SGK borçlarının affı ve SGK borçlarının silinmesi ile ilgili olacak. Ülkemizde bir çok vatandaşımızın SGK’ya borcu olduğundan SGK borçlarının affı konusu çok önem arz etmektedir. SGK Borçlarının Affı ve SGK Borçlarının Silinmesi : 2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminde gecikme faizleri silinecek olup, ana para TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacaktır. SGK idari para cezaları da yeniden yapılanacaktır. Borçta yeniden yapılanma için başvuru süresi, borcun türüne göre 3-4 … Read entire article »

120 TL Altındaki Cezalar

Bu yazımız 120 TL altındaki cezalar ile ilgili olacaktır. Yeniden yapılandırma ile trafik cezaları da dahil olmak üzere 120 TL altındaki cezalara af gelmektedir. 120 TL altındaki cezalara af : Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları ya da kabahatler yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar ilgililerine gönderilmeyecektir. Bu arada 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş ücretlerinden de tebligat yapılmayarak vazgeçilmektedir. Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun kapsamında 2007 yılı öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir. … Read entire article »

Borç Affı Neleri Kapsıyor

Bu yazımızda yoğun şekilde sorulan borç affı neleri kapsıyor sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Ülkemizde herkes affın bir an önce çıkmasını beklemektedir. Af Mecliste görüşülmektedir. Beklenti büyük peki borç affı neleri kapsıyor ? Herkes bir şeyler söylüyor. Ama gerçekler ne? Borç Affı Neleri Kapsıyor ?; Hükümet, torba yasa tasarılarını Meclis’e sevk etti. Bu tasarılarda öğrenciden esnafa, çiftçiden işadamına kadar milyonlarca vatandaşın vergi, prim, idari para cezaları yeniden yapılandırılırken, faiz borcu da siliniyor. Tasarıda, Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaklaşık 160 milyar liralık alacağının yapılandırılarak tahsil edilmesi düzenlenmektedir. Yapılandırma ile devlet, alacakları üzerindeki hacizleri kaldırıyor, 120 liranın altındaki cezalar siliniyor. 30 Nisan tarihi itibariyle kesinleştiği halde ödenmeyen vergi, resim, harçlar ile faiz, cezai faiz, gecikme faizleri ve … Read entire article »