Headline

KAYIP ÇALINTI NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ

Bugünkü yazımız kayıp çalıntı nüfus cüzdanı işlemleri ile ilgili olacaktır. Ancak kayıp çalıntı nüfus cüzdanı işlemleri konusunu mükellefiyet açısından ele alacağız.Bir çok vatandaşımız nüfus cüzdanını kaybetmesi veya çaldırmasından dolayı mağdur olmuştur.Kendilerinin haberi olmadan adlarına şirket kurulmuş,işyeri açılmış ve bunun sonucunda da mali açıdan çok ağır yükün altına girilmiştir. Kayıp Çalıntı Nüfus Cüzdanı İşlemleri; Bilindiği üzere 2007/1 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi uyarınca, Nüfus Cüzdanları kaybolan veya çalınan gerçek kişilerin, kayıp veya çalıntı nüfus cüzdanları ile mükellefiyet tesisi yapılmasını engellemek için bir dilekçe ile vergi dairelerine müracaat etmeleri gerekmekteydi. Ancak, vergi dairelerine MERNİS Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp ve çalıntı nüfus cüzdanı sorgulaması imkânı getirildiği için, nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıran gerçek kişilerin vergi dairesine müracaat etmelerine gerek kalmamıştır. Kaybolan veya çalınan nüfus cüzdanları ile mükellefiyet tesis edilmesinin engellenebilmesi için vergi dairelerince yapılacak işlemler, … Read entire article »

Latest

FATURA ÖDEME MERKEZİNDE KREDİ KARTI İLE İŞLEM

Bugünkü yazımız Fatura Ödeme Merkezinde Kredi Kartı ile İşlem konusundadır. Fatura Ödeme Merkezinde Kredi Kartı ile İşlem yapıldığında karşılığında fatura mı yoksa ödeme kaydedici cihaz fişi mi kullanılacağını bu yazımızda açıklamaya çalışacağız. Dahası Fatura Ödeme Merkezinde Kredi Kartı ile İşlem karşılında kredi kartı ile tahsilat gerçekleştiğinde bu durumun beyannamede nasıl gösterileceğinin cevabını yazımızda bulacaksınız. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan genelde bir çok işletmenin bünyesinde ek bir iş ile başlayan ve bugünlerde büyüyerek yalnızca bu iş ile iştigal eden ilgili kuruluşlar adına elektrik,su,telefon vb fatura bedellerini tahsil etmeye aracılık eden Fatura Ödeme Merkezlerinin sayıları artarken, gelişen Fatura Ödeme Merkezleri aslında bir nevi yaptığı iş karşılığında komisyon elde eden bir hizmet işletmeleri olarak hayatımızda yerini almıştır. Fatura Ödeme Merkezinde … Read entire article »

GMSİ BEYANNAMESİNİ GEÇ VERME

Kira Gelirini Beyan Etmeyenlere Ceza konusu önemli olduğu kadar mükellefler tarafından tam olarak bilinmemektedir. GMSİ Beyannamesini geç verme durumunda da ceza var mı? GMSİ Beyannamesini geç verme ile hiç vermeme durumunda da aynı cezaya mı maruz kalınır? Bu soruların cevabını aşağıda GMSİ Beyannamesini geç verme ara başlığı altında açıklayacağız. GMSİ Beyannamesini geç verme; Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilir ve vergi dairesi tarafından durum tespit edilirse, (2013 dönemi için 3.200TL)istisnadan yararlanılamaz. Ayrıca iki kat usulsüzlük cezası uygulanarak mükellef takdir komisyonuna sevk edilir.Takdir Komisyonunca konutun bulunduğu yerin ortalamalarına göre emsal kira belirlenerek hesaplanan gelir vergisi üzerinden hem vergi tarh edilir hem de vergi ziyaı cezası kesilir. Yukarıdaki açıklamalarımız ile kira gelirini beyan etmeyenlere ceza … Read entire article »

ARAÇ VİZE ÜCRETLERİ

Araç vize ücretleri ne oldu diyenler için aşağıda 2014 yılı araç vize ücretleri ile ilgili Genelgeyi paylaşmanın faydalı olacağını düşündük. Araç Vize Ücretleri : T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Aralık 2010 tarih ve B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16673 sayılı Genelge ile araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker için 2014 Yılı Araç Vize Ücreti : 223,02 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 2014 Yılı Araç Vize Ücreti : 165,20 TL Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 2014 Yılı Araç Vize Ücreti : 84,96 TL Araç Vize ücretleri için ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri … Read entire article »

Ev Kadınları Emlak Vergisi Öder mi?

Ev kadınları emlak vergisi öder mi sorusunun cevabı bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.Ev kadınları emlak vergisi öder mi sorusuna cevap verirken,ülkemizde ev kadınlarının emlak vergisi ödemesi durumuyla ilgili bazı farklı uygulamaların olduğuna ilişkin almış olduğumuz duyumlar nedeniyle, aşağıda özellikle ev kadınları emlak vergisi öder mi sorusuna cevap verirken daha açıklayıcı bir paylaşımda bulunmamız gerektiğini düşündük. Ev Kadınları Emlak Vergisi Öder mi? 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye’de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri olması halinde bunlardan Emlak Vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla örneğin, hiçbir geliri olmayan bir ev kadınının Türkiye’de bir tane evi varsa ve evin brüt metrekaresi 200′ü geçmiyorsa kendisinden emlak vergisi alınmaması … Read entire article »

ÖĞRENCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Bu yazımız öğrenci emlak vergisi muafiyeti hakkında olacaktır. Öğrenci emlak vergisi muafiyeti var mıdır? Öğrenci emlak vergisi muafiyeti nasıldır? Öğrenci Emlak Vergisi Muafiyeti; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla birlikte hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye’de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri olması halinde bunlardan Emlak Vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin de hiçbir geliri olmadığı durumda öğrenciler de emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilirler. Ama tabi ki, bu öğrencinin Türkiye’de bir tane evinin bulunması ve evin de brüt metrekaresinin 200′ü geçmemesi gerekiyor. Bu kişiler ilgili belgelerle belediyelere başvurarak vergiden muaf olmayı isteyebileceklerdir. Ayrıca, bu vergiden muaf olabilmek için sahip olunan meskende bizzat oturma şartı da aranmamaktadır. … Read entire article »

AF TARİHLERİ DEĞİŞİYOR

Aylarca Torba Yasa Tasarısının yasalaşmasını beklerken, Meclis tatile girince yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren Torba Yasa tasarısının görüşmelerinin ekim ayına kalmasıyla, vergi ve prim affı iki ay daha gecikme gösterecek. Yani af tarihleri değişiyor. Af tarihleri değişiyor ne demek? Af Tarihleri Değişiyor; Torba Yasa Tasarısının Mecliste kabul edilemeden Meclisin tatile girmesiyle meydana gelen gecikmenin güncel vergi ve prim ödemelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle tasarıda 30 Nisan 2014’e kadar olan borçların af kapsamına alınması, son aylarda ödenmeyen borçları da kapsayacak biçimde ağustos ya da eylül ayına ötelenmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Af yasası çıkacağı gerekçesiyle son aylarda güncel vergi ve prim tahsilatında da düşüş olduğu bildiriliyor. Tasarının iki ay daha gecikmesi nedeniyle son aylarda güncel borcunu ödemeyen vatandaşların sayısının daha da … Read entire article »

Engellilerde Özel Tüketim Vergisi İstisnası

Engellilerde özel tüketim vergisi istisnası vardır. Bu yazımızdan önceki iki yazımızda da engellilerde özel tüketim vergisi istisnası konusunu işlemiştik. Engellilerde özel tüketim vergisi istisnası konusu çok önemli ve ayrıntılı olduğundan ve engelli bireylere Devlet tarafından verilen büyük bir hak olduğundan ilk yazımızda da belirttiğimiz üzere konuyu daha anlaşılabilir olması için bölümler halinde yazma ihtiyacı hissettik. Amaç okuyanın okuduğundan faydalanmasıdır. Biz burada engelli bireylerimizin haklarını açık olarak anlatmak istiyoruz. Kanunlarla verilen hakların kullanılması engelli bireylerin ve ailelerinin en doğal hakkıdır. Bu yazımızda da engellilik derecesi %90’ın altında olan özel tertibatlı araçları kendisi kullanmak üzere alan engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi karşısındaki durumunu anlatacağız. Engellilerde Özel Tüketim Vergisi İstisnası; … Read entire article »

Engellilerde ÖTV Muafiyeti

Engellilerde ÖTV muafiyeti konulu bu yazımız bir önceki yazımızın devamı niteliğindedir. Konunun önemine binaen engelli bireylerin ÖTV ödememe şartlarını ayrıntılı ve anlaşılabilir olarak anlatmaya çalışacağız. Engellilerde ÖTV muafiyeti vardır. Bu yazımızda engel derecesi %90 ve üzeri olanların engel sebepleri ne olursa olsun ÖTV ödemeyeceğini anlatacağız. Engellilerde ÖTV Muafiyeti; Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre, engel derecesi %90 veya %90’ı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmeyecektir. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler de yasadan yararlanabilmektedir. Yukarıda sözü edilen araçların engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması … Read entire article »

Engellilerde ÖTV İndirimi

Bugünkü yazımızın konusu engellilerde ÖTV indirimi hakkında olacaktır. Ancak engellilerde ÖTV indirimi konusu çok önemli ve kapsamlı olduğu için konuyu farklı yazılarda birbirini tamamlayacak şekilde anlatacağız. Bu yazımızda engellilerde ÖTV indirimi ile ilgili kanun metninden alıntılar olacağı için ilk etapta yazımız okuyucular için sıkıcı olabilir. Ancak konunun çok hassas ve engelli bireyler için devletin sağladığı bir hak olması sebebiyle yazma zorunluluğunu kendimizde bir borç hissettik. Engellilerde Ötv indirimi bulunmaktadır. Şöyle ki; ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a. 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi … Read entire article »