Headline

SU VE EMLAK VERGİSİ BORÇLARINA AF

Torba yasa için başvurular bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın vergi dairelerine, sgk’ya olduğu gibi belediyelere de borcu bulunmaktadır. Acaba torba yasada vatandaşlarımızın belediyelere olan su ve emlak vergisi borçlarına af var mı? sorusu pek çok kimse tarafından sorulmaktadır. Evet torba yasada su ve emlak vergisi borçlarına af vardır. Torba yasada su ve emlak vergisi borçlarına af gelmesiyle beraber, belediyelere karşı borcu olan vatandaşlarımızın kanundan yararlanmak için belediyelere başvurmaları halinde,borçlulara büyük bir indirim sağlanmaktadır. Su Ve Emlak Vergisi Borçlarına Af;6552 sayılı kanunun 73 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin madde kapsamında yapılandırılarak ödenecek alacakları sayılmıştır. Fıkrada yer almayan alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkün değildir. Fıkra kapsamında olup madde çerçevesinde yapılandırılacak alacaklar şunlardır;1.Emlak ve Çevre temizlik Vergisi ile Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına … Read entire article »

Latest

VERGİ AFFI KAPSAMI

Bu yazımızda 6552 Sayılı Kanunda Vergi Affı kapsamını açıklamaya çalışacağız. Vergi affı kapsamını vadeler açısından ele alacağız. Çünkü 6552 Sayılı Kanundan faydalanmak isteyen bir çok ödevlinin,yanlış bilgi yüzünden vergi dairesine gittiğinde yapılandırma sonucunda kalan borç miktarı beklentisine cevap vermemektedir.Bu nedenle ödevlinin vade bakımından hangi vadeli borçlarının Torba Yasadan faydalandığını bilmesi ve bilinçli olarak ilgili daireye dilekçesini vermesi gerekmektedir. Vergi Affı Kapsamı;213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1.30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere,beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme zamlarından, 2.2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme zamlarından, 3.30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere … Read entire article »

SGK BORÇLARI AFFI

Aylarca beklenen Torba Yasa nihayet Mecliste kabul edildi. Bu yazımız Torba Yasada SGK Borçları Affı hakkında olacaktır. Torba Yasada SGK borçları affı hakkında nasıl bir düzenleme yapılmıştır? Torba Yasada SGK borçları affı ile yeniden yapılandırılarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yeniden düzenliyor. SGK Borçları Affı; Kanuna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı … Read entire article »

TORBA YASADA BELEDİYE ALACAKLARI

Torba yasa için başvurular başladı. Acaba torba yasada belediye alacakları da yapılandırılmış mı? sorusu pek çok kimse tarafından sorulmaktadır.Evet torba yasada belediye alacakları da yapılandırılmıştır.Torba yasada belediye alacaklarının yapılandırılmasıyla beraber belediyelere karşı borcu olan vatandaşlarımıza kanundan yararlanmak için başvurmaları halinde büyük bir indirim sağlanmaktadır. Torba yasada belediye alacakları;6552 sayılı kanunun 73 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin madde kapsamında yapılandırılarak ödenecek alacakları sayılmıştır. Fıkrada yer almayan alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkün değildir. Fıkra kapsamında olup madde çerçevesinde yapılandırılacak alacaklar şunlardır;1.Emlak ve Çevre temizlik Vergisi ile Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı,2.Belediyelerin Su Alacakları,3.Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Bedeli Alacakları. Bu kapsamda, … Read entire article »

TORBA YASADA ÖĞRENİM KREDİSİ AFFI

Bu yazımızda Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı var mı sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı var mı sorusu çok yoğun şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bir çok genç üniversiteyi bitirdikten sonra daha işe giremeden öğrenim kredisi borcu yüzünden Devlet ile karşı karşıya kalmaktadır. Anapara ve faizleriyle beraber yüksek meblağlara ulaşan bu borçlar için Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı var mıdır? Diğer birçok borçta olduğu gibi Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı bulunmaktadır. Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı; Torba yasayla yapılandırılan konulardan birisi de öğrenim kredileridir. Öğrencilik dönemlerinde aldıkları kredileri geri ödemeyen tüm üniversite mezunları için de diğer vergi borçlarına benzer bir yapılandırma söz konusudur. Buna göre; vadesi 30.04.2014 e kadar olan öğrenim kredisi borçları için uygulanan … Read entire article »

TORBA YASA SON BAŞVURU TARİHİ

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra tebliği de yayınlanan 6552 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Torba yasa son başvuru tarihi bilinmesi gereken konuların en başında gelmektedir. Torba yasa son başvuru tarihi devlete karşı borçlu vatandaşların borç türlerine göre farklı farklıdır. Bu yazımızda torba yasa son başvuru tarihi olarak farklı borç türleri için hangi tarihler olduğunu ayrıntılı olarak açıklayacağız. Torba yasa son başvuru tarihi; Vergi, gümrük vergisi,cezalar için 1 Aralık tarihine kadar başvurulacak ve ilk taksit ödemesi Aralık 2014 tarihinde olacaktır.SGK Prim ceza ve borçlardan genel sağlık sigortası için 30.04 2015, diğer borçlular için 31.12.2014 tarihine kadar başvurulacak ve ilk taksit ödemesi genel sağlık sigortası için nisan 2015 diğer borçlar için Aralık 2014 tarihinde olacaktır.SMMM ve YMM aidat borçları ile … Read entire article »

TORBA YASA BAŞVURU SÜRESİ

Herkesin beklediği Torba Yasa yürürlüğe girdi.Torba yasa başvuru süresi herkesin merak ettiği ve çok önemli bir konudur.Torba yasadan faydalanabilmek için torba yasa başvuru süresini geçirmemek gerekiyor.Bir çok alanda vatandaşın devlete karşı olan borcundan faizi,gecikme zammını ve bazı cezalarından kurtulma fırsatı veren torba yasa ile ilgili, torba yasa başvuru süresi devlete karşı borçlu vatandaşlar için bilinmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Torba yasa başvuru süresi; Vatandaşların Devletin bir çok kurumuna borcu olabilir. Bu durum kurumlara olan borçlar için başvuru sürelerinin tarihlerini de farklı kılmaktadır. Vergi dairelerine borçlu olanların en son başvuru tarihi 1 Aralık 2014’dür. Genel Sağlık Sigortası primi borcu olanlara 7 aylık bir süre tanınıyor, son başvuru tarihi Nisan 2015’tir. Diğer primlerden borçlu olanlar için … Read entire article »

TORBA YASASI BORÇLARIN KREDİ KARTI İLE ÖDEME

Bu yazımız torba yasası borçların kredi kartı ile ödeme ile ilgili olacaktır. Torba yasası borçların kredi kartı ile ödemeye imkan vermektedir. Peki torba yasası borçların kredi kartı ile ödeme nasıl olacak? Torba yasası borçların kredi kartı ile ödeme; Torba yasası 73.maddesi kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 … Read entire article »

TORBA YASADA ARAÇ MUAYENE AFFI

Bu yazımız torba yasada araç muayene affı hakkında olacaktır.Torba yasada araç muayene affı vardır.Torba yasada araç muayene affından bahsetmeden önce, kanun,tebliğ ve yönetmeliklere göre durum nasıldı.Öncelikle bu durumdan kısaca bahsedelim.Araç muayenelerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yaptırılması zorunludur.Ancak,araç muayenesinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, muayenenin yapıldığı yılda geçerli olan muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için %5 fazla hesaplanması ve ilgilisinden tahsil edilerek Kanunda düzenlenen sürede Hazine hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Torba Yasada Araç Muayene Affı, torba yasanın 79. Maddesi ile Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda hesaplanması gereken %5 fazla yerine torba yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık … Read entire article »

TORBA YASA TAKSİT GECİKMESİ

Bu yazımız torba yasa taksit gecikmesi hakkında olacaktır. Torba yasa taksit gecikmesi konusu çok önemlidir. Çünkü kanuna uygun taksit ödemelerini yerine getiremeyen kişilerin torba yasadan yararlanma hakkı bitecektir. Bu durum torba yasadan büyük beklentisi ve faydası olan kişilerin torba yasa taksit gecikmesi sebebiyle torba yasadan faydalanmamasına neden olacaktır. Torba yasa taksit gecikmesi; Torba yasanın 73. maddesine göre, ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla … Read entire article »