Headline

ÜCRETLİLERDE ENGELLİ İNDİRİMİ

Ücretlilerde engelli indirimi nasıl uygulanır, kimler yararlanır diye merak edenler için ücretlilerde engelli indirimi konusunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Ücretlilerde Engelli İndirimi : Ücretlerde Engelli İndirimi, Gelir Vergisi Kanunu 31. Maddesinde anlatılmıştır. Ücretlerde Engelli İndirimi; Çalışma gücünün %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır. Aşağıda engelli dereceleri itibariyle 2014 yılı için belirlenen Ücretlerde Engelli İndirimi aylık tutarları hizmet erbabının ücretinden indirilir: Birinci derece engelliler için 800(TL) İkinci derece engelliler için 400(TL) Üçüncü derece engelliler için 190(TL) … Read entire article »

Latest

EMEKLİLERDE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Son günlerde emeklilerde emlak vergisi muafiyeti ile ilgili oldukça çok soruyla karşı karşıya kalmaktayız. Emekliler de emlak vergisi muafiyeti, bazı belediyeler tarafından bilgi yetersizliğinden dolayı suistimale neden olabilmektedir. Bu durum ise birçok kişiyi mağdur edebilmektedir. Bu sebepten emeklilerde emlak vergisi muafiyeti hakkında açıklayıcı bir paylaşımda bulunmanın gerekli olduğunu düşündük. Emeklilerde Emlak Vergisi Muafiyeti : 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye’de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri olması halinde bunlardan Emlak Vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla bir emeklinin Türkiye’de bir tane evi varsa ve evin brüt metrekaresi 200′ü geçmiyorsa kendisinden emlak vergisi alınmaması gerekmektedir. Bu kişiler ilgili belgelerle belediyelere başvurarak vergiden muaf olmayı isteyebileceklerdir. Ayrıca, bu … Read entire article »

MTV Kredi Kartı İle Ödemesi

MTV Kredi kartı ile ödemesini nasıl yapabilirim diyenler için aşağıda bu konuda faydalı olabilecek kısa bir açıklamada bulunmaya çalıştık. MTV Kredi Kartı İle Ödemesi Nasıl Yapılır ? MTV Kredi kartı ile ödemesi nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) sitesinden internet vergi dairesine girerek MTV kredi kartı ile ödemesi yapabileceğinizi belirtebiliriz. 01.07.2013 tarihinden itibaren Yapı ve Kredi Bankası,İş Bankası ve Akbank şubelerinden kredi kartı ile vergi tahsilatına başlanmış, yine 07.07.2013 tarihinden itibaren Ziraat Bankası şubelerinden ve internet ortamında kredi kartı ile vergi tahsilatına başlanmıştır. Bankaların kendi kartlarıyla tahsilat yapılabilmektedir. Böylece MTV kredi kartı ile ödemesi nasıl yapılır sorusuna hem internet ortamında hem de yukarıda saydığımız ve diğer banka şubelerinde MTV kredi kartı ile ödemesi yapılabileceğini belirtebiliriz. … Read entire article »

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN

MTV ödemeleri son gün ne zaman olduğunu soranlar için aşağıda MTV ödemeleri son gün açıklamasıyla yardımcı olamaya çalışacağız. MTV Ödemeleri Son Gün Ne Zaman ? MTV ödemeleri 2 taksitte yapılabileceği için MTV ödemeleri son gün ne zaman sorusunun yanıtı şöyledir: 1. taksitin ödeme zamanı, Ocak ayı sonuna kadardır. 2. taksitin ödeme zamanı, Temmuz ayı sonuna kadardır. Dolayısıyla bu ayların son günleri, MTV ödemesi son gün olacaktır.31 Temmuz günü MTV 2. Taksitin son ödeme günüdür. … Read entire article »

KREDİ KARTI İLE TRAFİK CEZASI ÖDEME

Kredi kartı ile trafik cezası ödemenin nasıl yapılacağını merak edenler aşağıda kredi kartı ile trafik cezası ödemesi yapabilecekleri en kolay yolu bulabilirler. Kredi Kartı İle Trafik Cezası Ödeme ? İnternetten Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) sitesinden internet vergi dairesine girerek kredi kartı ile trafik cezası ödemesi yapabilirsiniz. Burada güvenli ödeme sistemiyle kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra telefonunuza gelen şifreyi girerek kredi kartı ile trafik cezası ödemesi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. … Read entire article »

TORBA YASADA EV HİZMETLİ KADROSU

Çok sık sorulan sorulardan birisi de Torba Yasada Ev hizmetli kadrosu ile ilgilidir. Torba Yasada Ev hizmetli kadrosu ile ilgili nasıl bir düzenleme vardır? Torba Yasada Ev Hizmetli Kadrosu; aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar yerine günlük kazanç alt hududunun yüzde 2′si oranında iş ilçesi ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecektir. Bu kişiler ile ilgili hastalık sigortası kararları uygulanmayacaktır. Bu kişiler, emeklilik ve genel sıhhat sigortası primlerini istemeleri halinde kendileri yatıracaklardır. Müddeti içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecektir. Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacaktır. İş ilçesi ve meslek hastalığı olaylarında, birisini ev hizmetinde çalıştıranlar işverenlerin yükümlülüklerinden muaf olacaktır. Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar, “hizmet akdi … Read entire article »

TORBA YASA ÖDEMELERİ

Torba Yasadaki hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Çok sık sorulan sorulardan biri de, Torba Yasa Ödemelerinin nasıl olacağıdır. Torba Yasa ödemelerini aksatanların durumu ne olacak? Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekler. Torba … Read entire article »

4/C MÜJDESİ

Bugünkü yazımız kamuda çalışan 4/C’liler ile ilgili olacak. Torba Yasada 4/C müjdesi var desek yanlış söylemiş olmayız. Bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 4/C müjdesi verdi.4/C müjdesi nelerdir? 4/C Müjdesi; Kamuda yaklaşık 50 bin 4/C’li personel bulunmaktadır.Torba tasarıya eklenecek bir maddeyle özelleştirmeden kamuya gelen 4-C’liler artık her yıl sözleşme yenilemek zorunda kalmayacaktır. 4/C’liler emekliliklerine kadar kesintisiz çalışacaklar ve bundan sonra mesleklerine uygun işlerde çalışmak üzere yönlendirileceklerdir. 4/C’lilerin çalışma süreleri yapılacak düzenlemeyle 12 aya tamamlanıyor. Emekli oluncaya kadar da her yıl sözleşmeye tabi olmayacaklar, emekli oluncaya kadar çalışma imkanı elde edeceklerdir. Ayrıca mesleklerine, eğitim durumlarına göre kamuda istihdamlarında Devlet Personel Başkanlığı yönlendirme yapacaktır. … Read entire article »

Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi

Bu yazımız Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi İle ilgili olacaktır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere Ev hanımları, brüt 200 m2’yi aşmayan bir evi olması koşuluyla, emlak vergisi ödemeyecektir. Peki bu şartları taşımasına rağmen bilmeden emlak vergisini ödeyen ev hanımlarına emlak vergisi iadesi yapılır mı? Evet şartları uyan Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi yapılır. Gelen çok sayıda soru üzerine ev hanımlarına emlak vergisi iadesi ile ilgili açıklamalarımız faydalı olması temennisiyle kısaca aşağıda gibidir. Ev Hanımlarına Emlak Vergisi İadesi; Öncelikle ev hanımı olduğunuzu ve Türkiye’de 200 m2’nin altında yalnızca bir evinizin olduğunuzu belirten formu doldurmalısınız. Bu form ile birlikte bir dilekçe ile ilgili Belediyenin emlak vergisine bakan servisine başvurmanız gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs 2014 … Read entire article »

TORBA YASADA ENGELLİ İSTİHDAM

Bu yazımız çok sık sorulan Torba Yasada engelli istihdam hakkında olacaktır. Torba Yasada engelli istihdam nasıl düzenlenmektedir? Torba Yasada engelli istihdamı teşvik ediliyor mu? Bu tür sorularla çok sık karşılaşmaktayız. Evet Torba Yasada engelli istihdamı teşvik ediliyor. Bu kapsamda, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna istinaden kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kuruluşlar tarafından karşılanan tutar dâhil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde yüzü oranında korumalı işyeri indirimi yapılacak. İndirim her bir engelli çalışan için 5 yıl süreyle uygulanacak. Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı, İşsizlik Sigortası Fonu‘ndan karşılanacaktır. Korumalı işyerleri çevre temizlik vergisinden de muaf tutulacaktır. Ayrıca, engellilik durumu ve derecesi nedeniyle açık işgücü piyasasında istihdam edilemeyen … Read entire article »