Headline

GMSİ BEYANNAMESİNİ GEÇ VERME

Kira Gelirini Beyan Etmeyenlere Ceza konusu önemli olduğu kadar mükellefler tarafından tam olarak bilinmemektedir. GMSİ Beyannamesini geç verme durumunda da ceza var mı? GMSİ Beyannamesini geç verme ile hiç vermeme durumunda da aynı cezaya mı maruz kalınır? Bu soruların cevabını aşağıda GMSİ Beyannamesini geç verme ara başlığı altında açıklayacağız. GMSİ Beyannamesini geç verme; Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilir ve vergi dairesi tarafından durum tespit edilirse, (2013 dönemi için 3.200TL)istisnadan yararlanılamaz. Ayrıca iki kat usulsüzlük cezası uygulanarak mükellef takdir komisyonuna sevk edilir.Takdir Komisyonunca konutun bulunduğu yerin ortalamalarına göre emsal kira belirlenerek hesaplanan gelir vergisi üzerinden hem vergi tarh edilir hem de vergi ziyaı cezası kesilir. Yukarıdaki açıklamalarımız ile kira gelirini beyan etmeyenlere ceza durumunu kısaca açıklamaya çalıştık. Peki mükellef süresinde beyanname vermedi ama daha sonra vergi dairesi durumu … Read entire article »

Latest

ARAÇ VİZE ÜCRETLERİ

Araç vize ücretleri ne oldu diyenler için aşağıda 2014 yılı araç vize ücretleri ile ilgili Genelgeyi paylaşmanın faydalı olacağını düşündük. Araç Vize Ücretleri : T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Aralık 2010 tarih ve B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16673 sayılı Genelge ile araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker için 2014 Yılı Araç Vize Ücreti : 223,02 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 2014 Yılı Araç Vize Ücreti : 165,20 TL Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 2014 Yılı Araç Vize Ücreti : 84,96 TL Araç Vize ücretleri için ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri … Read entire article »

Ev Kadınları Emlak Vergisi Öder mi?

Ev kadınları emlak vergisi öder mi sorusunun cevabı bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.Ev kadınları emlak vergisi öder mi sorusuna cevap verirken,ülkemizde ev kadınlarının emlak vergisi ödemesi durumuyla ilgili bazı farklı uygulamaların olduğuna ilişkin almış olduğumuz duyumlar nedeniyle, aşağıda özellikle ev kadınları emlak vergisi öder mi sorusuna cevap verirken daha açıklayıcı bir paylaşımda bulunmamız gerektiğini düşündük. Ev Kadınları Emlak Vergisi Öder mi? 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye’de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri olması halinde bunlardan Emlak Vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla örneğin, hiçbir geliri olmayan bir ev kadınının Türkiye’de bir tane evi varsa ve evin brüt metrekaresi 200′ü geçmiyorsa kendisinden emlak vergisi alınmaması … Read entire article »

ÖĞRENCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Bu yazımız öğrenci emlak vergisi muafiyeti hakkında olacaktır. Öğrenci emlak vergisi muafiyeti var mıdır? Öğrenci emlak vergisi muafiyeti nasıldır? Öğrenci Emlak Vergisi Muafiyeti; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla birlikte hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye’de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri olması halinde bunlardan Emlak Vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin de hiçbir geliri olmadığı durumda öğrenciler de emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilirler. Ama tabi ki, bu öğrencinin Türkiye’de bir tane evinin bulunması ve evin de brüt metrekaresinin 200′ü geçmemesi gerekiyor. Bu kişiler ilgili belgelerle belediyelere başvurarak vergiden muaf olmayı isteyebileceklerdir. Ayrıca, bu vergiden muaf olabilmek için sahip olunan meskende bizzat oturma şartı da aranmamaktadır. … Read entire article »

AF TARİHLERİ DEĞİŞİYOR

Aylarca Torba Yasa Tasarısının yasalaşmasını beklerken, Meclis tatile girince yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren Torba Yasa tasarısının görüşmelerinin ekim ayına kalmasıyla, vergi ve prim affı iki ay daha gecikme gösterecek. Yani af tarihleri değişiyor. Af tarihleri değişiyor ne demek? Af Tarihleri Değişiyor; Torba Yasa Tasarısının Mecliste kabul edilemeden Meclisin tatile girmesiyle meydana gelen gecikmenin güncel vergi ve prim ödemelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle tasarıda 30 Nisan 2014’e kadar olan borçların af kapsamına alınması, son aylarda ödenmeyen borçları da kapsayacak biçimde ağustos ya da eylül ayına ötelenmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Af yasası çıkacağı gerekçesiyle son aylarda güncel vergi ve prim tahsilatında da düşüş olduğu bildiriliyor. Tasarının iki ay daha gecikmesi nedeniyle son aylarda güncel borcunu ödemeyen vatandaşların sayısının daha da … Read entire article »

Engellilerde Özel Tüketim Vergisi İstisnası

Engellilerde özel tüketim vergisi istisnası vardır. Bu yazımızdan önceki iki yazımızda da engellilerde özel tüketim vergisi istisnası konusunu işlemiştik. Engellilerde özel tüketim vergisi istisnası konusu çok önemli ve ayrıntılı olduğundan ve engelli bireylere Devlet tarafından verilen büyük bir hak olduğundan ilk yazımızda da belirttiğimiz üzere konuyu daha anlaşılabilir olması için bölümler halinde yazma ihtiyacı hissettik. Amaç okuyanın okuduğundan faydalanmasıdır. Biz burada engelli bireylerimizin haklarını açık olarak anlatmak istiyoruz. Kanunlarla verilen hakların kullanılması engelli bireylerin ve ailelerinin en doğal hakkıdır. Bu yazımızda da engellilik derecesi %90’ın altında olan özel tertibatlı araçları kendisi kullanmak üzere alan engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi karşısındaki durumunu anlatacağız. Engellilerde Özel Tüketim Vergisi İstisnası; … Read entire article »

Engellilerde ÖTV Muafiyeti

Engellilerde ÖTV muafiyeti konulu bu yazımız bir önceki yazımızın devamı niteliğindedir. Konunun önemine binaen engelli bireylerin ÖTV ödememe şartlarını ayrıntılı ve anlaşılabilir olarak anlatmaya çalışacağız. Engellilerde ÖTV muafiyeti vardır. Bu yazımızda engel derecesi %90 ve üzeri olanların engel sebepleri ne olursa olsun ÖTV ödemeyeceğini anlatacağız. Engellilerde ÖTV Muafiyeti; Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre, engel derecesi %90 veya %90’ı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmeyecektir. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler de yasadan yararlanabilmektedir. Yukarıda sözü edilen araçların engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması … Read entire article »

Engellilerde ÖTV İndirimi

Bugünkü yazımızın konusu engellilerde ÖTV indirimi hakkında olacaktır. Ancak engellilerde ÖTV indirimi konusu çok önemli ve kapsamlı olduğu için konuyu farklı yazılarda birbirini tamamlayacak şekilde anlatacağız. Bu yazımızda engellilerde ÖTV indirimi ile ilgili kanun metninden alıntılar olacağı için ilk etapta yazımız okuyucular için sıkıcı olabilir. Ancak konunun çok hassas ve engelli bireyler için devletin sağladığı bir hak olması sebebiyle yazma zorunluluğunu kendimizde bir borç hissettik. Engellilerde Ötv indirimi bulunmaktadır. Şöyle ki; ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a. 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³`ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³`ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi … Read entire article »

Engellilerde MTV Muafiyeti

Bu yazımız engellilerde MTV muafiyeti hakkında olacaktır. Engellilerde MTV muafiyeti engelli bireylere tanınan ama tam olarak bilinmeyen bir haktır. Engellilerde MTV muafiyeti engelli vatandaşların sosyal hayatta sıkıntı çekmemeleri ve adaptasyonunu kolaylaştırması adına devletin sağladığı bir vergi indirimidir. Engellilerde MTV Muafiyeti Engellilik oranı %90′nın üzerinde olan engellilerde MTV muafiyeti: %90 oranında engelli olduğunu herhangi bir devlet hastanesinden aldığı raporu vergi dairesine onaylatan vatandaşların şahıslarına ait olan araçları, motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu uygulamadan ve ayrıcalıktan yararlanmak isteyen ve ilgili koşulları mevcut bulunan vatandaşlara ait olan araçlarda herhangi bir özel tertibat, düzenek olup olmaması önemli olmayacaktır. Diğer Engellilere Ait Taşıtlarda muafiyet uygulaması: Engellilik oranı %90 oranından daha düşük olan vatandaşlar engellilerde MTV muafiyeti konusunda ise; kişinin bir devlet hastanesinden bu … Read entire article »

İnternet Vergi Dairesi Şifresi Nasıl Alınır ?

İnternet vergi dairesi şifresi nasıl alınır sorusu bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır. İnternet vergi dairesi şifresi nasıl alınır sorusunu cevaplayabilmek için tüzel ve gerçek kişileri ayrı ayrı ele almak gerekir. İnternet Vergi Dairesi Şifresi Nasıl Alınır ? İnternet Vergi Dairesi hizmetinden yararlanmak isteyen TÜZEL kişilerin; 1. Öncelikle Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler için)’nu doldurması, 2. Internet Hizmetleri Başvuru Formu’nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalaması, 3. Kurum yetkilisi ya da kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir. İnternet Vergi Dairesi hizmetinden yararlanmak isteyen GERÇEK kişilerin; 1. Öncelikle Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler için)’nu doldurması, 2. Internet Hizmetleri Başvuru Formu’nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalayıp bağlı olduğu … Read entire article »