Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri

Kural olarak bir fiil ceza kanununda tanımlanan suçu oluşturuyorsa cezalandırılacaktır. Ancak bazı hallerde işlenen fiil kanundaki suçu oluştursa da fiil cezalandırılmamaktadır. Bunlara hukuka uygunluk nedenleri denir. Ceza hukukunda hukuka uygunluk nedenleri var olduğunda, fiil hukuka uygun kabul edilir ve ceza verilmez.

Ceza hukukunda hukuka uygunluk ndenleri şunlardır:

– meşru müdafaa,
– zorunluluk hali,
– kanun hükmü,
– amirin emri,
– ilgilinin rızası, ve
– hakkın kullanılması.

Hukuka uygunluk nedenleri söz konusu olduğunda işlenen fiilden dolayı faile ceza verilemeyecektir.

(Visited 2,799 times, 1 visits today)

Filed under: Ceza Hukuku

Hukuki Bilgiler » Ceza Hukuku » Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri

Leave a Reply

*