Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda mahkeme tarafından verilen kararlara karşı başvurulacak kanun yolları olarak şunlar kabul edilmiştir:

– itiraz,
– istinaf,
– temyiz,
– yargılamanın yenilenmesi,
– kanun yararına bozma,
– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ititrazı.

Bunlardan bir kısmı olağan kanun yolları bir kısmı da olağanüstü kanun yolları olarak tasnif edilmektedir.

Bunlardan itiraz, istinaf ve temyiz ceza hukukunda olağan kanun yolları olarak kabul edilmektedir. Kesinleşmemiş kararlara karşı bu kanun yollarına başvurulabilir.

İtiraz, istinaf ve temyiz dışında kalanlar ise ceza hukukunda olağanüstü kanun yolları olarak kabul edilir. Ceza hukukunda olağanüstü kanun yolları kesinleşmiş kararlara karşı başvurulan bir yöntemdir.

Related posts:

  1. Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri
  2. Ceza Hukukunda Kusurluluğu Etkileyen Haller
  3. Ceza Yasalarının Geçmişe Yürümemesi

Filed under: Ceza Hukuku

Hukuki Bilgiler » Ceza Hukuku » Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>