Olağan Kanun Yolları Olağanüstü Kanun Yolları Ceza Hukuku

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda mahkeme tarafından verilen kararlara karşı başvurulacak kanun yolları olarak şunlar kabul edilmiştir:

– itiraz,
– istinaf,
– temyiz,
– yargılamanın yenilenmesi,
– kanun yararına bozma,
– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ititrazı.

Bunlardan bir kısmı olağan kanun yolları bir kısmı da olağanüstü kanun yolları olarak tasnif edilmektedir.

Bunlardan itiraz, istinaf ve temyiz olağan kanun yollarıdır. Kesinleşmemiş kararlara karşı bu kanun yollarına başvurulabilir.

İtiraz, istinaf ve temyiz dışında kalanlar ise olağanüstü kanun yollarıdır. Olağanüstü kanun yollarına kesinleşmiş kararlara karşı başvurulur.

Related posts:

  1. Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri
  2. Ceza Yasalarının Geçmişe Yürümemesi

Filed under: Ceza Hukuku

Hukuki Bilgiler » Ceza Hukuku » Olağan Kanun Yolları Olağanüstü Kanun Yolları Ceza Hukuku

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>