Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda yer almıştır.

Genel Sekreter, büyükşehir belediyelerinde önemli bir yere sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri dışında diğer belediyelerde Genel Sekreterlik makamı bulunmaz.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, büyükşehir belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar.

Genel Sekreter, varsa yardımcılarıyla birlikte, büyükşehir belediyesinde hizmetlerin belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri aynı zamanda büyükşehir belediye encümeninde yer alır. Belediye Başkanının katılmadığı encümen toplantılarına Genel Sekreter başkanlık etmektedir.

Genel Sekreterlerin, büyükşehir belediyesi tarafından kurulan sermaye şirketlerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilmeleri mümkündür.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlerinin parasal haklar bakımından da iyi durumda oldukları söylenebilir. Emeklilik maaşında önemli bir etken olan ek göstergeleri 4800 iken 2011 tarihinde çıkarılan 6111 sayılı Kanunla 6400’e çıkarılarak, durumlarında ciddi bir iyileştirme yapılmıştır.

(Visited 3,748 times, 6 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Leave a Reply

*