Ek Mal Bildirim Beyannamesi Etiketleri: , ,

Ek Mal Bildirim Beyannamesi

Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar mal varlıklarındaki değişmelerle ilgili olarak da beyanname vermek durumundadırlar. Buna ek mal bildirim beyannamesi denir. Ek mal bildirimi beyannamesi malvarlığındaki her türlü artışın bildirilmesi anlamına gelmez. Ek mal bildiriminde bulunulması belli durumlarda zorunlu tutulmuştur.

Ek mal bildirim beyannamesi verilmesi için kişinin,

- eşinin,
- velayeti altındaki çocukların ve
- kendisinin şahsi mal varlığında önemli bir değişiklik olması gerekir. Belirtildiği şekilde malvarlığında önemli bir değişiklik olursa, kişi değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi beyannamesi vermek zorundadır.

Mal varlığında önemli değişiklik: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre önemli değişiklik şu durumlarda söz konusudur.

a) Taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;
1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar,

2) Hisse senedi ve tahviller,

3) Altın ve mücevherat,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar,

5) Haklar,

6) Alacaklar,

7) Borçlar,

8 ) Gelirler.

Yani, örneğin kişinin kendisi veya eşi eğer taşınmaz mal edinmişse bu malın değerine bakılmaksızın kişi bunu ilgili mercie beyan etmelidir. Aynı şekilde, bir memur eğer yukarıda belirtildiği şekilde maaşının net tutarının 5 katından fazla değer ve tutarda hisse senedi ya da altın almışsa bunun da beyan edilmesi mecburidir.

Incoming search terms:

 • ek mal bildirim formu
 • mal bildirim beyannamesi
 • ek mal bildirimi
 • ek mal bildirim beyannamesi
 • ek mal bildirimi formu
 • mal bildirimi nasıl yapılır
 • ek mal beyanı
 • ek mal beyanı formu
 • ek mal bildirimi beyannamesi
 • ek mal bildirim beyannamesi formu

Related posts:

 1. Mal Bildiriminde Bulunma Süresi
 2. KDV Nedir, KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir, KDV Ne Zaman Ödenir
 3. Mal Bildiriminde Bulunma
 4. Mal Bildirimi Nereye Yapılır
 5. Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir, Gelir Vergisi Ne Zaman Nereye Ödenir

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Ek Mal Bildirim Beyannamesi

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>