İstisnai Memurluk Kadroları Nedir ?

Bu yazımızda istisnai memurluk nedir sorusuna bu konunun hem mevzuattaki yeri açıklanarak hem de bu kadrolar sayılarak yanıt verilmektedir.

İstisnai memurluk nedir ?

İstisnai memurluk konusu 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu tür memurluklar bazı açılardan, 657’de yer alan diğer kamu görevlilerine göre ayrık tutulan kadrolardır.

Aşağıda sayılan istisnai memurluk kadroları; atama, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi açılarından 657 sayılı Kanuna tabi değildir. Bu memurluklara atananlara 657 sayılı Kanunun bu konular dışında kalan bütün hükümleri uygulanacaktır.

İstisnai memurluk kadroları: Devlet Memurları Kanununa göre, istisnai memurluk kadroları şu şekilde sayılmıştır:

– Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurlukları,
– Bakan Yardımcılıkları,
– Başbakan Başmüşaviri,
– Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukatlar,
– Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman)
– Başbakan Müşavirleri
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri
– Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri,
– Başbakanlık Basın Müşaviri,
– Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,
– Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları (İdari Hizmetler Başkanı hariç),
– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri,
– Gelir İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,
– Bakanlar Kurulu Sekreteri,
– Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atananlar,
– Özel Kalem Müdürleri,
– Valilikler, Büyükelçilikler, Elçilikler ve Daimi Temsilciliklere atananlar,
– Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ile Hukuk Müşavirleri,
– Dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanları,
– Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri,
– Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,
– Milli İstihbarat Teşkilatı memurları,
– Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri ve Genel Sekreter Sekreteri,
– Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri,
– Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçıları,
– Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirleri.

(Visited 27,681 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » İstisnai Memurluk Kadroları Nedir ?

Leave a Reply

*