Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Mal bildirimi nereye yapılır sorusuna aşağıda cevap bulabilirsiniz.

Mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmelikte mal bildiriminin yapılacağı yerler şu şekilde belirlenmiştir:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler,
- Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,
- Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı,
- Noterler için Adalet Bakanlığı,
- Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları,
- Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar,
- Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci,
- Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
- Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,
- Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
- Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,
- İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı,
- Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci,
- Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği,
- Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Related posts:

  1. Mal Bildirimi Nereye Yapılır
  2. Mal Bildiriminde Bulunma
  3. Mal Bildiriminde Bulunma Süresi
  4. Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir ?
  5. Ek Mal Bildirim Beyannamesi

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>