Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmelikte mal bildirimi nereye yapılır sorusunun yanıtı da bulunmaktadır.

Bu Yönetmeliğe göre mal bildiriminin verileceği merciler şu şekilde belirlenmiştir:

– Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
– Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler,
– Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,
– Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı,
– Noterler için Adalet Bakanlığı,
– Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları,
– Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar,
– Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci,
– Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
– Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,
– Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
– Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,
– İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı,
– Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci,
– Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği,
– Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.

İşte mal bildirimi nereye yapılır soruşunuzun yanıtı yukarıda sayılan mal bildiriminin verileceği merciler olarak belirtilebilir.

(Visited 2,535 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Leave a Reply

*