Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Mal bildirimi nereye yapılır sorusuna aşağıda cevap verilmiştir.

Mal bildirimi nereye yapılır, mal bildirimin verileceği yerler:

-Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,
- Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kumlu için ilgili Bakanlık,
- Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,
- Noterler için Adalet Bakanlığı,
- Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,
- Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Demeğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,
- (Mülga: 24.6.1995-KHK-557/21 md.)
- Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirilerini vermeleri gereken makam veya mercii,
- Siyasî parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
- Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu Üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar.
- Yeminli malî müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
- Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için içişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları il valilikleri,
- İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler. Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları. Belediye Başkanları için içişleri Bakanlığı,
- Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya mercii,
- Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülkî amirliği
- Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Related posts:

  1. Mal Bildiriminde Bulunma
  2. İdari Yargıda Dilekçe Nereye Verilir
  3. İstisnai Memurluk Nedir? İstisnai Memurluk Kadroları
  4. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
  5. Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir, Gelir Vergisi Ne Zaman Nereye Ödenir

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>