Mal Bildirimi Nereye Yapılır ?

Mal bildirimi nereye yapılır sorusuna yanıt olarak mal bildiriminin verileceği yerler şöyle sıralanabilir:

-Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
– Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,
– Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kumlu için ilgili Bakanlık,
– Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,
– Noterler için Adalet Bakanlığı,
– Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,
– Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Demeğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,
– (Mülga: 24.6.1995-KHK-557/21 md.)
– Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirilerini vermeleri gereken makam veya mercii,
– Siyasî parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
– Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu Üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar.
– Yeminli malî müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
– Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için içişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları il valilikleri,
– İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler. Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları. Belediye Başkanları için içişleri Bakanlığı,
– Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya mercii,
– Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülkî amirliği
– Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Farklı yerlerde çalışanlar için mal bildirimi nereye yapılır sorusuna verilen yanıtların da farklılaştığı yukarıdaki açıklamalardan görülmektedir.

(Visited 3,849 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Mal Bildirimi Nereye Yapılır ?

Leave a Reply

*