Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik mal bildiriminde bulunmayı zorunlu kılmıştır. Süresinde mal bildiriminde bulunmama neticesinde ne gibi hukuki sonuçlarla karşılaşılacağı aşağıda açıklanmıştır.

Süresi içinde bildirimde bulunmayanlara ilgili merci tarafından yazılı olarak ihtarda bulunulur. Kişi ihtarın kendisine resmi olarak tebliğinden itibaren 1 ay içinde mal bildirim beyannamesini vermek zorundadır. Aksi taktirde, savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılık kişi hakkında soruşturma başlatır ve ceza verilmesine kadar giden süreç başlamış olur.

Mal bildiriminde bulunmamanın cezası : Mal bildiriminde bulunmamanın cezası 3628 sayılı MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU’nda öngörülmüştür. Buna göre, ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

DİKKAT: Mal bildiriminde bulunmamayla ilgili olarak, yönetmelik hükmü ihtardan sonra 1 ay içinde bildirim yapılmasını öngörüyor ancak Kanun hükmü 30 gün içinde bildirimin yapılmasını zorunlu tutuyor. Burada Kanunun belirttiği sürenin dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla, ihtardan sonra 1 ay içinde değil 30 gün içinde mal bildirimi yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde hapis cezasıyla karşılaşılacaktır.

(Visited 3,979 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Mal Bildiriminde Bulunmamanın Cezası

Leave a Reply

*