Tüzük Nedir ?

Tüzük nedir sorusuna aşağıdaki Anayasada tüzükle ilgili düzenlemeler iyi bir yanıt olacaktır:

Tüzük nedir ?

Tüzükler, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılan hukuki metinlerdir.

Tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılırlar.

Tüzükler idarenin tek taraflı düzenleyici işlemleri arasında yer alır ve kurallar hiyerarşisinde kanundan sonra gelir.

Tüzüklerin danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunluluğu: Anayasa tüzüklerin Danıştay incelemesinden geçirilmesini öngörmüştür, dolayısıyla, Danıştay incelemesinden geçmeleri zorunludur. Aksi halde, çıkarılan bir tüzük yok hükmünde kabul edilecektir.

Her tüzük Çumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Ancak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmez. Kural olarak Resmi Gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer.

(Visited 14,280 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Tüzük Nedir ?

Leave a Reply

*