Yönetmelik Nedir ?

Anayasada yönetmelik ayrıca düzenlenmniş bir konudur.

Peki yönetmelik nedir ?

Yönetmelikler kısaca kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuki metinlerdir. Anayasada yönetmeliklerin, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri tarafından çıkarılabileceği ifade edilmiştir. Yönetmelikler idarenin tek taraflı düzenleyici işlemleri arasındadır ve kurallar hiyerarşisinde tüzüklerden sonra gelir.

Yönetmelikler kural olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve bunların Resmi Gazetede yayımlanması gerekmez. Hangilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

(Visited 34,563 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Yönetmelik Nedir ?

5 Responses to "Yönetmelik Nedir ?"

 1. kudret eskicioğlu says:

  Eski 31.05.2005/25831 sayılıOkul aile birliği yönetmeliği ;9 Şubat 2012/28199 tarihindeki yönetmelikle değiştirilmişdir.

  Seçimler Her yılın Ekim ayının son haftasında yapıldığına göre yeni yönetmelik gereği yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimleri yenilenecekmidir.Özellikle eskiden başkanlıkda 3.kez seçilenler birdaha görev alamazlar derken yeni yönetmelikde 3 yıl görev yapanlar tekrar seçilemezler ibaresi mevcuttur.Bu durumda ne yapılmalıdır.saygılarımla

  1. Önce, yeni yönetmeliği incelemeniz ve özellikle varsa geçici maddelere dikkat etmeniz gerekir. geçici maddelerde sorularınızın cevabı düzenlenmiş olabilir. geçici maddelerle bu istisnai durumlar düzenlenmemişse artık eski yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır. dolayısıyla, yönetim ve denetim kurulu seçimleri yeni yönetmelikteki şartlara göre yapılmalıdır. bu konuda yeni yönetmeliği incelemek gerekiyor. ayrıca, 3.kez başkan seçilenlerin bir daha görev alamayacağı yönündeki eski yönetmelikte yer alan hüküm yürürlükten kalktığından, yeni yönetmeliğe göre 3 yıl görev yapanlar artık tekrar seçilemeyecektir. yani, mesela bir kişi önceden 3 kez başkanlık yapmış ancak toplamda 3 yılı dolduramamışsa bu kişi yeni yönetmeliğe göre tekrar başkan seçilebilecektir.tabi tekrar belirtelim en iyi yorum bu iki yönetmeliğin incelenmesiyle yapılabilir. umarım yardımcı olabilmişizdir. kolay gelsin.

 2. ahmet katı says:

  yönetmelikler geriye yürütüle bilir mi mesala eylül 2013 te atanmış bir öğretmenin o dönemdeki yönetmeliğe göre çeşitli adaylık eğitiminde geçmiş ancak daha sonra meb 2014 şubat ayında çıkaracağı bir yönetmelik ile bunu değiştirmiş bu bizi etkiler mi?

 3. samet says:

  merhabalar, bir banka çalışanıyım. belirsiz süreli iş sözleşmemin sorumluluklar kısmında “Taraflar busözleşme ekinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan -insan kaynakları yönetmeliği ve etik ilkeler sözleşmesi-nde yer alan ilke ve esaslara uymayı kabul eder.” maddesi bulunuyor. ve insan kaynakları yönetmeliğimizin 16.ve 17. maddesi şu şekildedir.

  Madde 16 – Çalışma Saatleri

  Haftalık çalışma süresi 5 gün, 40 saat, günlük çalışma süresi de 8 saattir. Öğlen dinlenme süresi günlük çalışma saatinden sayılmaz. İş süresinden sayılan haller konusunda İş Kanunu’nun 66. maddesi uygulanır. Tüm personel, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nca belirlenen günlük mesai saatlerine uymakla yükümlüdür. Personelin giriş ve çıkış saatleri hizmet birimi yetkilileri tarafından takip edilir.

  Madde 17 – Fazla Çalışma

  İşlerin personel tarafından günü gününe ve gecikmesiz olarak normal çalışma saatleri içinde bitirilmesi esastır. Günlük olarak bitirilmesi gereken işlerin, çalışma saatlerinin dışına taşması fazla çalışma sayılmaz. Bankacılık sektöründeki yoğun rekabetten kaynaklanan iş yükü, Bankacılık mesleğinde işlemlerin hiçbir şekilde gecikmeye yer vermeden tamamlanması zorunluluğu ve Bankanın zaman zaman kamu işleriyle görevlendirilmesi nedeniyle, personelin aylık ücretleri, yasal fazla çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde belirlenmiştir. İş Kanunu’nun 42, 43, 70 ve 76. madde hükümleri saklıdır.

  bu maddelerden 17. maddede geçen personelin aylık ücretleri, yasal fazla çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde belirlenmiştir. ibaresine istinaden saat 18-19 arası bir saatlik fazla sürelerle çalışma ücretimizi yatırmamaktadır. bu yasal mıdır? nasıl bir yol izlemeliyim. not: net maaşım 1100TL dir.

  1. admin says:

   Öncelikle konuyla ilgili iş hukukunda uzman bir avukata danışmanızı öneririz.

   Ancak kanaatimizi soracak olursanız; yönetmelikte yapılan fazla çalışmayla ilgili koşullar (Bankacılık mesleğinde işlemlerin hiçbir şekilde gecikmeye yer vermeden tamamlanması zorunluluğu … gibi) dikkate alındığında Bankada yapılan fazla çalışmanın ş Kanununun 42’nci maddesindeki zorunlu nedenlerle fazla çalışmaya girdiğini öngörmekteyiz.

   Zaten Yönetmelikte de İş Kanunun 42’nci maddesi hükmünün saklı olduğu belirtilmiş. 42’nci madde ise zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için İş Kanunundaki fazla çalışmaya ilişkin 41’nci maddenin bir, iki ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir.

   41’inci maddenin üçüncü fıkrasında ise “Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.” demektedir.

   Sizin durumunuz da bu fıkra hükmündeki gibi olduğu için sizin de bu fıkrada geçen fazla sürelerle çalışma ücretini alabileceğinizi düşünmekteyiz.

Leave a Reply

*