Hakimin Reddi Sebepleri

Hukuk davalarında hakimin reddi sebepleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda örnekleme yoluyla sayılmıştır.

Hakimin reddi sebepleri hakimin tarafsızlığını şüpheye düşüren durumlarda söz konusu olur. Bazı hakimin reddi sebepleri şunlardır:

– Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.
– Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması.
– Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması.
– Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması.
– Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması.

Bu sebeplerin dışında hakimin reddini gerektiren başka nedenler de olabilir. Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın, ret talebini en geç ilk duruşmada ileri sürmesi gerekir. Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç öğrenmeden sonraki ilk duruşmada, yeni bir işlem yapılmadan önce bu talebini hemen bildirmek zorundadır.

(Visited 4,142 times, 1 visits today)

Filed under: Usul Hukuku

Hukuki Bilgiler » Usul Hukuku » Hakimin Reddi Sebepleri

Leave a Reply

*