Ceza İhbarnamesi Nedir ?

Aşağıda ceza ihbarnamesinin ne olduğunu ve bu ihbarnamede hangi bilgiler bulunması gerektiğini belirtmeye çalışacağız.

Ceza ihbarnamesi nedir ?

Kesilen vergi cezaları ilgililere (Ceza ihbarnamesi) ile tebliğ olunur.

Ceza ihbarnamesi içeriğinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. İhbarnamenin sıra numarası;
2. Tanzim tarihi;
3. İlgililerin soyadı, adı ve unvanı;
4. Varsa mükellef numarası; (Mükellef hesap numarası)
5. İlgilinin açık adresi;
6. Olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildirmek suretiyle)
7. Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi;
8. Varsa cezanın ilgili bulunduğu vergiye ait ihbarnamenin tarih ve numarası;
9. Varsa tekerrür ve içtima durumu;
10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı;
11. (2686 sayılı Kanunun 39’uncu maddesiyle değişen bent) Vergi mahkemesinde dava açma süresi.
Cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye bağlanır.

(Visited 1,582 times, 1 visits today)

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Ceza İhbarnamesi Nedir ?

Leave a Reply

*