Ceza İhbarnamesi Nedir Etiketleri: ,

Ceza İhbarnamesi Nedir

Aşağıda ceza ihbarnamesi nedir sorunuza kısaca ceza ihbarnamesinin ne olduğunu ve bu ihbarnamede hangi bilgiler bulunması gerektiğini belirterek yanıtlayacağız.

Ceza ihbarnamesi nedir: Kesilen vergi cezaları ilgililere (Ceza ihbarnamesi) ile tebliğ olunur.

Ceza ihbarnamesi içeriğinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. İhbarnamenin sıra numarası;
2. Tanzim tarihi;
3. İlgililerin soyadı, adı ve unvanı;
4. Varsa mükellef numarası; (Mükellef hesap numarası)
5. İlgilinin açık adresi;
6. Olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra numaraları gösterilmek ve mevcut deliller bildirmek suretiyle)
7. Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi;
8. Varsa cezanın ilgili bulunduğu vergiye ait ihbarnamenin tarih ve numarası;
9. Varsa tekerrür ve içtima durumu;
10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı;
11. (2686 sayılı Kanunun 39′uncu maddesiyle değişen bent) Vergi mahkemesinde dava açma süresi.
Cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye bağlanır.

Incoming search terms:

 • ihbarname nedir
 • ceza ihbarnamesi nedir
 • vergi ceza ihbarnamesi nedir
 • ceza ihbarnamesi
 • vergi ceza ihbarnamesi örneği
 • ceza ihbarnamesi örneği
 • vergi ihbarnamesi nedir
 • vergi ceza ihbarnamesi
 • vergi ceza tutanağı ihbarnamesi

Related posts:

 1. Vergi Ziyaı Nedir, Vergi Ziyaı Cezası
 2. Vergi Mahremiyeti Nedir, Vergi Mahremiyetinin İhlali, Vergi Mahremiyetine İlişkin Yasak Hükmü
 3. Usulsüzlük Nedir, Usulsüzlük Cezaları
 4. Uzlaşma Nedir Nasıl Yapılır, Tarhiyat Öncesi Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi Kapsamı, Uzlaşma Başvuru Süresi
 5. Ceza Yasalarının Geçmişe Yürümemesi

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Ceza İhbarnamesi Nedir

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>