Usulsüzlük Nedir, Usulsüzlük Cezaları Etiketleri: ,

Usulsüzlük Nedir, Usulsüzlük Cezaları

Bu yazımızda usulsüzlük nedir sorusunun yanıtı verilecek ve ardından usulsüzlük cezaları nelerdir sorusu için usulsüzlük dereceleri ve usulsüzlük cezaları açıklanacaktır.

Usulsüzlük Nedir: Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.

Usulsüzlükler için aşağıda yazılı derecelere ve cetvele göre belirlenen usulsüzlük cezaları uygulanır. Usulsüzlük cezaları her yıl yeniden belirlenmektedir. Aşağıdaki cetveldeki usulsüzlük cezaları tutarları 2012 yılı içindir.

Usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA BAĞLI CETVEL (Md:352) USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
(411 sıra nolu VUK.G.T. ile belirlenen miktarlardır. Yürürlük:01.01.2012)

Mükellef Grupları- Birinci derece/ İkinci derece

1- Sermaye şirketleri 105 TL/ 58 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci
sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 66 TL/ 33 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 33 TL/ 16 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 16 TL/ 8,80 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80 TL/ 4 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4 TL/ 2,30 TL

Buradaki birinci derece ve ikinci derece usulsüzlüklerin neler olduğunu görmek için buraya tıklayınız.

İhtar
1. (2455 sayılı Kanunun 6′ncı maddesiyle değişen madde) Bu cetvel de mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, İstihlak İşletme ve Dış Seyahat Harcamaları Vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur.
2. Emlak Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga Vergisinin, beyanname verilmek suretiyle ödeneceği hallerde beyannamenin süresinde verilmemesine ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun 3′üncü sırasında göre cezalandırılır.
3. (3210 sayılı Kanunun 4′üncü maddesiyle değişen bent) Emlak vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin mükellef grupları sütununun 3′üncü sırasına göre cezalandırılır.
4. Kamu İdare ve müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (Bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç) bu cetvelin mükellef grupları sütununun 3′üncü sırasına göre cezalandırılır.
5. Yukarıdakiler dışında kalan diğer vergi, resim ve harçlara ait usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun 4′üncü sırasına göre cezalandırılır.

Incoming search terms:

 • usulsüzlük nedir
 • usulsüzlük cezaları nelerdir
 • usulsüzlük cezası nedir
 • usulsüzlük ne demek
 • 1 derece usulsuzluk cezası
 • üsulsüzlük cezaları nedir
 • vergide usulsüzlük nedir
 • emlak vergisinde usulsüzlük cezaları
 • 1 derece usulsüzlük
 • emlak vergisinde usulsüzlük cezası

Related posts:

 1. Vergi Kabahati, Vergi Kabahatleri

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Usulsüzlük Nedir, Usulsüzlük Cezaları

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>