Vergi Mükellefi Nedir Kimdir, Vergi Yüklenicisi

Vergi mükellefi nedir kimdir diye merak ediyorsanız bu sorunuza mevzuattan yanıt verip ayrıca örnekle vergi mükellefi nedir kimdir sorunuza daha açıklayıcı yanıt vermeye çalışacağız. Burada ayrıca vergi yüklenicisi ile vergi mükellefi farkını da açıklamaya çalışacağız.

Vergi Mükellefi Nedir Kimdir ?

Vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tereddüpeden gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi hukukunda, medeni hukuktan ayrı bir ehliyet anlayışı hâkimdir. Vergi konulmasında ana ilke, ödeme gücüdür. Ödeme gücüne sahip olan herkes, kanunun belirlediği ölçüler içinde mükellef ya da sorumlu olabilir.

Buna göre 18 yaşından küçük, sezgin olmayan, kısıtlı birisi vergi mükellefi ya da sorumlusu olabilir. Örneğin: Beş yaşındaki bir çocuğun dedesi vefat etse ve sahibi olduğu bir emlaki, miras olarak bu torununa bıraksa, beş yaşındaki bu çocuk vergi mükellefi olacaktır.

Vergi mükellefi nedir kimdir sorusuna daha da açıklayıcı yanıt olması için vergi mükellefi ile vergi yüklenicisi farkını aşağıda görmek faydalı olacaktır.

Vergi Mükellefi – Vergi Yüklenicisi Ayrımı:

Vergi mükellefi kavramıyla vergi yüklenicisi ya da taşıyıcısı kavramını birbirinden ayırt etmek gereklidir. Çünkü vergi yüklenicisi ya da taşıyıcısı kavramı hukuki olmaktan çok ekonomik bir kavramdır. Teoride verginin yansıması konusunda önemli olan, kanuni mükellef ile vergi yükünü nihai şekilde, fiilen ve iktisaden taşıyan kimseler, yani hakiki mükellefler ayrı kimselerdir.

Vergi mükellefi ile vergi yüklenicisi arasındaki farkı açıklamak için katma değer vergisinden bir örnek verilebilir: Kumaş, iplik imalatçısından tüketiciye satılıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Aradaki kumaş dokuyucusu, toptancı, perakendeci gibi unsurlar verginin kanuni mükellefleridir. Kumaşı satın alan tüketici ise vergi yüklenicisidir.

Related posts:

  1. Kimler Vergi Mükellefi Olabilir, Vergi Mükellefi Olmak İçin
  2. Vergi Sorumluluğu, Vergi Sorumlusu Kimdir Nedir, Vergi Sorumlusu Kime Denir
  3. Vergi Ziyaı Nedir, Vergi Ziyaı Cezası
  4. Vergi Mahremiyeti Nedir, Vergi Mahremiyetinin İhlali, Vergi Mahremiyetine İlişkin Yasak Hükmü
  5. KDV Nedir, KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir, KDV Ne Zaman Ödenir

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Vergi Mükellefi Nedir Kimdir, Vergi Yüklenicisi

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>