Vergi Yüklenicisi Vergi Mükellefi Nedir Kimdir ?

Vergi mükellefi nedir diye merak ediyorsanız bu sorunuza mevzuattan yanıt verip ayrıca örnekle vergi mükellefi kimdir sorunuza daha açıklayıcı yanıt vermeye çalışacağız. Burada ayrıca vergi yüklenicisi ile vergi mükellefi kimdir sorularının yanıtları arasındaki farkı da açıklamaya çalışacağız.

Vergi Mükellefi Kimdir ?

Vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tereddüpeden gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi hukukunda, medeni hukuktan ayrı bir ehliyet anlayışı hâkimdir. Vergi konulmasında ana ilke, ödeme gücüdür. Ödeme gücüne sahip olan herkes, kanunun belirlediği ölçüler içinde mükellef ya da sorumlu olabilir.

Buna göre 18 yaşından küçük, sezgin olmayan, kısıtlı birisi vergi mükellefi ya da sorumlusu olabilir. Örneğin: Beş yaşındaki bir çocuğun dedesi vefat etse ve sahibi olduğu bir emlaki, miras olarak bu torununa bıraksa, beş yaşındaki bu çocuk vergi mükellefi olacaktır.

Vergi mükellefi nedir sorusuna daha da açıklayıcı yanıt olması için vergi mükellefi ile vergi yüklenicisi farkını aşağıda görmek faydalı olacaktır.

Vergi Mükellefi – Vergi Yüklenicisi Ayrımı:

Vergi mükellefi kavramıyla vergi yüklenicisi ya da taşıyıcısı kavramını birbirinden ayırt etmek gereklidir. Çünkü vergi yüklenicisi ya da taşıyıcısı kavramı hukuki olmaktan çok ekonomik bir kavramdır. Teoride verginin yansıması konusunda önemli olan, kanuni mükellef ile vergi yükünü nihai şekilde, fiilen ve iktisaden taşıyan kimseler, yani hakiki mükellefler ayrı kimselerdir.

Vergi mükellefi ile vergi yüklenicisi arasındaki farkı açıklamak için katma değer vergisinden bir örnek verilebilir: Kumaş, iplik imalatçısından tüketiciye satılıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Aradaki kumaş dokuyucusu, toptancı, perakendeci gibi unsurlar verginin kanuni mükellefleridir. Kumaşı satın alan tüketici ise vergi yüklenicisidir.

(Visited 15,154 times, 1 visits today)

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Vergi Yüklenicisi Vergi Mükellefi Nedir Kimdir ?

Leave a Reply

*