Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır

Vergi ziyaı cezası nasıl hesaplanır diye merak edenler için vergi ziyaı cezası hesabı basittir. O da şu şekildedir:

Vergi Ziyaı cezası= (Ziyaa uğratılan vergi tutarı + Gecikme Faizinin Yarısı)

Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır - Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Hesaplandığı Durumlar:

Vergi ziyaına Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. 3 kat durumunda yukarıdaki formüldeki parantez içinden çıkacak sonuç 3 ile çarpılır.

Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır - Yüzde Elli Vergi Ziyaı Cezası Hesaplandığı Durumlar:

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. Bu durumda yukarıdaki formüldeki parantez içinden çıkacak sonuç 0,5 ile çarpılır.

Related posts:

  1. Vergi Ziyaı Nedir, Vergi Ziyaı Cezası
  2. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür, Vergi Ziyaı Tekerrür
  3. Vergi Mahremiyeti Nedir, Vergi Mahremiyetinin İhlali, Vergi Mahremiyetine İlişkin Yasak Hükmü
  4. Vergi Kabahati, Vergi Kabahatleri
  5. Vergi Hatalarında Düzeltme, Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>