Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır ?

Vergi ziyaı cezası hesabı basittir.

Vergi Ziyaı cezası hesabı : (Ziyaa uğratılan vergi tutarı + Gecikme Faizinin Yarısı)

Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Hesaplandığı Durumlarda Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır ?

Vergi ziyaına Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. 3 kat durumunda yukarıdaki formüldeki parantez içinden çıkacak sonuç 3 ile çarpılır.

Yüzde Elli Vergi Ziyaı Cezası Hesaplandığı Durumlarda Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır ?

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. Bu durumda yukarıdaki formüldeki parantez içinden çıkacak sonuç 0,5 ile çarpılır.

(Visited 6,773 times, 2 visits today)

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Vergi Ziyaı Cezası Nasıl Hesaplanır ?

Leave a Reply

*